button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-03-19 14:34:55

Interpelacja Nr 40/2019 - radny Marek Osik


W sprawie wycinki drzew przeprowadzonej przez Zarząd Zieleni Miejskiej na terenach parków miejskich więcej...

2019-03-19 14:33:07

Interpelacja Nr 39


więcej...

2019-03-06 15:04:13

Interpelacja Nr 38/2019 - Paweł Kowszyński


W sprawie przeglądu stanu ławek ulicznych i parkowych, miejsc wytchnienia oraz dokonania przeglądu ich usytuowania i ustawienia wg potrzeb mieszkańców więcej...

2019-03-06 12:47:10

Zapytanie Nr 37/2019 - radna Monika Dwojakowska


W sprawie wycinania drzew na skwerze przy Pl. Wolności więcej...

2019-03-06 12:33:17

Interpelacja Nr 36/2019 - radna Monika Dwojakowska


W sprawie zniszczonej nawierzchni przy ul. Zbyszka Godlewskiego więcej...

2019-03-06 08:26:32

Interpelacja Nr 35/2019 - radny Michał Missan


w sprawie odprowadzania ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Leszczynowej więcej...

2019-03-05 15:52:23

Zapytanie Nr 34/2019 - radny Piotr Opaczewski


w sprawie wglądu w rejestry spółki Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu więcej...

2019-03-05 14:36:35

Zapytanie Nr 33/2019 - radny Cezary Balbuza


W sprawie 1. możliwości zorganizowania opłat parkingowych w parkomatach przy pomocy kart płatniczych. 2. stworzenia oczek wodnych w parku Kajki oraz parku Modrzewie więcej...

2019-02-28 12:16:50

Zapytanie Nr 32/2019 - radny Cezary Balbuza


Dotyczy: oprysków zwalczających kleszcze więcej...

2019-02-28 12:15:08

Interpelacja Nr 31/2019 - radny Cezary Balbuza


w sprawie gospodarki niskoemisyjnej więcej...

2019-02-28 12:12:01

Interpelacja Nr 30/2019 - radny Marek Pruszak


Realizacja projektów Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu więcej...

2019-02-28 12:10:05

Interpelacja Nr 29/2019 - radna Monika Dwojakowska


W sprawie ławeczek oraz koszy na śmieci na terenie miasta Elbląga więcej...

2019-02-28 12:08:04

Interpelacja Nr 28/2019 - radny Piotr Opaczewski


Udostępnienia skanów z wyników kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej więcej...

2019-02-19 10:11:12

Interpelacja Nr 27/2019 - radny Marek Osik


W sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych (w tym osób niepełnosprawnych) przy ul. Skrzydlatej 15 w Elblągu więcej...

2019-02-19 10:08:57

Interpelacja Nr 26/2019 - radny Marek Osik


W sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ul. Malborskiej i Fredry w Elblągu więcej...

2019-02-19 10:06:13

Interpelacja Nr 25/2019 - radny Marek Osik


W sprawie utworzenia klasy o profilu lekkoatletycznym w SSP Nr 3 w Elblągu więcej...

2019-02-18 11:08:33

Interpelacja 24/2019 - radny Marek Osik


Wykonania drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Lotniczej. więcej...

2019-02-18 10:52:59

Interpelacja Nr 23/2019 - radny Marek Kamm


Dotyczy: Zapewnienia bezpiecznego i wygodnego poruszania się pieszych i rowerzystów oraz ochrony zieleni poprzez ustawienie słupków drogowych na chodnikach w miejscach przeznaczonych do postoju, parkowania i ruchu samochodów. więcej...

2019-02-18 10:50:20

Interpelacja Nr 22/2019 - radny Marek Kamm


Dotyczy: Utworzenia samodzielnego Departamentu Turystyki lub Departamentu Sportu i Turystyki w strukturach Urzędu Miejskiego w Elblągu od 2020 r. więcej...

2019-02-18 10:47:21

Interpelacja Nr 21/2019 - radny Marek Kamm


Dotyczy: Zagęszczenia sieci dróg rowerowych poprzez umożliwienie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jezdniach ulic jednokierunkowych w Elblągu. więcej...

1 | 2 |