button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-01-14 12:09:09

Interpelacja Nr 105/2019 - radny Wojciech Karpiński


W sprawie wybudowania chodnika wzdłuż ul. Królewieckiej od skrzyżowania z ul. Smolną w kierunku ul. Fromborskiej oraz usytuowania punktu świetlnego przy skrzyżowaniu ulic Smolnej i Królewieckiej. więcej...

2020-01-14 12:06:40

Interpelacja Nr 104/2019 - radny Janusz Hajdukowski


W sprawie naprawy i wyrównania nawierzchni części terenu gminnego działka nr 433/2 obr. 11 przy ul. Browarnej 38 - 38A, Browarnej 39-40 w Elblągu więcej...

2019-12-31 12:26:49

Interpelacja Nr 103/2019 - radny Paweł Kowszyński


W sprawie stanu ulicy Sadowej więcej...

2019-12-23 12:30:21

Interpelacja Nr 102/2019 - radny Marek Pruszak


W sprawie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Elblagu więcej...

2019-12-16 12:48:32

Interpelacja Nr 101/2019 - radny Antoni Czyżyk


W sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kosynierów Gdyńskich więcej...

2019-12-02 14:29:33

Interpelacja Nr 100/2019 - radny Paweł Kowszyński


W sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i dojazdu służb ratunkowych w rejonie ulicy Bema więcej...

2019-12-02 14:28:21

Interpelacja Nr 99/2019 - radny Paweł Kowszyński


W sprawie Góry Chrobrego w Elblągu więcej...

2019-11-19 14:48:37

Interpelacja Nr 98/2019 - radny Paweł Kowszyński


W sprawie stanu ulicy Lotniczej więcej...

2019-11-19 14:47:54

Zapytanie Nr 97/2019 - radny Cezary Balbuza


W sprawie zmiany punktu głosowania dla wyborców zamieszkałych przy Alei Grunwaldzkiej 30 więcej...

2019-11-14 13:20:07

Zapytanie Nr 96/2019 - radny Cezary Balbuza


W sprawie braku odpływu wody ze skrzyżowania Lotnicza/Grunwaldzka więcej...

2019-11-14 13:17:10

Interpelacja Nr 95/2019 - radny Cezary Balbuza


W sprawie problemu infrastruktury ulicy Nowogródzkiej więcej...

2019-11-14 13:15:03

Interpelacja Nr 94/2019 - radny Cezary Balbuza


W sprawie problemów mostów zwodzonych na rzece Elbląg więcej...

2019-11-12 08:59:27

Interpelacja Nr 93/2019 - radny Paweł Fedorczyk


W sprawie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną mieszkaniową (ul. Okólnik, pow. 1 ha, nr dz. 56/1 obręb 20, nr KW EL1E/00069416/3) więcej...

2019-10-07 13:49:31

Interpelacja Nr 92/2019 - radny Marek Osik


W sprawie budowy oświetlenia w parku miejskim przy ul. Lotniczej w Elblągu więcej...

2019-10-07 13:48:43

Interpelacja Nr 91/2019 - radny Marek Osik


W sprawie wykonania oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego więcej...

2019-10-07 13:48:23

Interpelacja Nr 90/2019 - radny Marek Pruszak


W sprawie skrzynki pocztowej na zwrotną korespondencję przy ul. Jaśminowej 11 więcej...

2019-10-07 13:46:57

Interpelacja Nr 89/2019 - radna Jolanta Janowska


W sprawie remontu nawierzchni drogowej ww. ulic. Szucha, Szczecińska, Żyrardowska (dolny odcinek) więcej...

2019-10-03 08:40:56

Interpelacja Nr 88/2019 - radna Jolanta Janowska


W sprawie ustawienia luster drogowych w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa na drodze więcej...

2019-10-03 08:39:46

Interpelacja Nr 87/2019 - radna Jolanta Janowska


W sprawie ustawienia lustra drogowego w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa na drodze - ul. Podgórna więcej...

2019-10-03 08:39:26

Interpelacja Nr 86/2019 - radny Antoni Czyżyk


W sprawie przystosowania placówek edukacyjnych wraz z otoczeniem dla potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |