button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-12-07 14:12:40

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego"


DZP.271.76.2020.PL - zamówienie na usługi społeczne

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: DZP.271.76.2020.PL
Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego"

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami - w załącznikach do pobrania.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII. lit. B. ogłoszenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej dzp@umelblag.pl.

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 4b4427a7-f351-485f-a1fd-dfbf5d0caa6e
Nr referencyjny: DZP.271.76.2020.PL
Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w załącznikach do pobrania.

Link do otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0aa8216a890144dab45d83ef3f4dcf9a%40thread.tacv2/1608105380848?context=%7b%22Tid%22%3a%2246c1a4a2-2c73-4854-aaaa-0e5b2930b2b4%22%2c%22Oid%22%3a%227c16f54f-13df-40f5-a1fb-97dd44c7cd30%22%7d

Informacja dotycząca kwoty - w załącznikach do pobrania.

Informacja z otwarcia ofert - w załącznikach do pobrania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załącznikach do pobrania.

Informacja o udzieleniu zamówienia - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu DZP.271.76.2020.PL załącznik Ogłosz. o zamów. szkol z cater. 76.doc 2020-12-07 14:13:22 Lipiński Paweł
Wzór umowy DZP.271.76.2020.PL załącznik Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 76.pdf 2020-12-07 14:13:50 Lipiński Paweł
Wzór umowy DZP.271.76.2020.PL - wersja edytowalna załącznik Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 76 (wersja edytowalna). .docx 2020-12-07 14:14:22 Lipiński Paweł
klucz publiczny DZP.271.76.2020.PL załącznik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4b4427a7-f351-485f-a1fd-dfbf5d0caa6e.asc 2020-12-07 14:15:16 Lipiński Paweł
Informacja dotycząca kwoty DZP.271.76.2020.PL załącznik Kwota 76.docx 2020-12-16 10:07:32 Lipiński Paweł
Informacja z otwarcia ofert DZP.271.76.2020.PL załącznik inf z otw 76.pdf 2020-12-16 12:18:10 Lipiński Paweł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP.271.76.2020.PL załącznik info_wybor_76_BIP.pdf 2021-01-08 11:09:57 Kosiorek Agata
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP.271.76.2020.PL wersja edytowalna załącznik inf o wyborze BIP 76.doc 2021-01-08 11:10:33 Kosiorek Agata
Informacja o udzieleniu zamówienia DZP.271.76.2020.PL załącznik inf o udz zam 76.pdf 2021-01-20 14:19:51 Lipiński Paweł
Informacja o udzieleniu zamówienia DZP.271.76.2020.PL - wersja edytowalna załącznik inf o udz zam 76.doc 2021-01-20 14:21:10 Lipiński Paweł

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Paweł Lipiński
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.12.2020 13:12
Data aktualizacji: 20.01.2021 13:19
Liczba wyświetleń: 222

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego" 08.01.2021 10:09 Agata Kosiorek
2 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego" 16.12.2020 11:16 Paweł Lipiński
3 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego" 16.12.2020 09:06 Paweł Lipiński
4 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego" 16.12.2020 08:55 Paweł Lipiński
5 Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego" 07.12.2020 13:12 Paweł Lipiński