button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-02-06 10:42:39

DOiK.210.2.2020.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. wieloletniej prognozy finansowej w Departamencie Skarbnika Miasta Referat Budżetu.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został/a wybrany/a Pan /Pani  Elżbieta Rokowska

                       (imię i nazwisko)

zamieszkały/a w Elblągu.

          (miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne, uzyskała wysoką liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru, wykazała się wiedzą i znajomością ustaw wskazanych w ofercie, co zapewni prawidłowe wykonywanie zadań.

 

                                                                                                    Elbląg, 6 lutego 2020 r.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna: Ewa Cholewińska
Osoba publikująca: Ewa Cholewińska
Data wytworzenia: 2020-02-06
Data publikacji: 06.02.2020 09:42
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 254

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował