button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-11 10:45:56

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności


Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie_pdf załącznik Ogłoszenie.pdf 2018-05-11 10:46:18 Świątek Magdalena
Formularz oferty_docx załącznik formularz oferty.docx 2018-05-11 10:48:18 Świątek Magdalena
Wzór umowy_pdf załącznik Wzór umowy.pdf 2018-05-11 10:48:48 Świątek Magdalena
Notatka służbowa z wyboru_pdf załącznik notatka.pdf 2018-05-22 10:35:03 Świątek Magdalena
Ogłoszenie o wyborze.pdf załącznik ogłoszenie wyniku BIP.pdf 2018-05-22 10:35:24 Świątek Magdalena

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Świątek
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.05.2018 10:45
Data aktualizacji: 11.05.2018 10:51
Liczba wyświetleń: 224

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności 11.05.2018 10:51 Magdalena Świątek
2 Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu” 11.05.2018 10:45 Magdalena Świątek