button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-01-12 10:14:45

278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


karta usługi do pobrania

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/609/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017r. przewidziany jest tylko jeden termin składania wniosków w danym roku budżetowym.

Miejsce składania wniosków:

  1. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (gdy wniosek składany jest osobiście);
  2. na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1 (gdy wniosek przesyłany jest pocztą).

Wnioski mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie. Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Niezbędne informacje dostępne są w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, pod numerem telefonu: 55 239 32 34

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Oświadczenie załącznik KU-278_DUA_Z3.doc 2018-01-02 15:42:25 Binder Dominika
Wniosek załącznik KU-278_DUA_Z1.doc 2019-01-02 15:46:38 Binder Dominika
Sprawozdanie załącznik KU-278_DUA_Z2.doc 2019-01-02 15:46:55 Binder Dominika
Karta usługi załącznik KU-278_DUA.pdf 2019-01-02 16:05:37 Binder Dominika

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Dominika Binder
Osoba publikująca: Joanna Klupczyńska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.01.2012 09:14
Data aktualizacji: 02.01.2019 15:06
Liczba wyświetleń: 4028

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2019 14:52 Dominika Binder
2 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 29.06.2018 13:49 Dominika Binder
3 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 22.03.2018 13:30 Dominika Binder
4 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 22.03.2018 13:28 Dominika Binder
5 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 15:06 Dominika Binder
6 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:59 Dominika Binder
7 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:58 Dominika Binder
8 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:52 Dominika Binder
9 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:48 Dominika Binder
10 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 10:22 Dominika Binder
11 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2017 07:46 Dominika Binder
12 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2017 07:40 Dominika Binder
13 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 16.12.2016 13:38 Dominika Binder
14 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 16.12.2016 13:33 Dominika Binder
15 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 16.12.2016 13:33 Dominika Binder
16 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 16.12.2016 13:32 Dominika Binder
17 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 31.12.2015 15:08 Dominika Binder
18 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 31.12.2015 15:04 Dominika Binder
19 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 15.06.2015 13:31 Dominika Binder
20 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 13.05.2015 14:25 Dominika Binder