button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-01-12 10:14:45

278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


karta usługi do pobrania

Informujemy, że od 02 stycznia 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku można składać wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/609/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017r. przewidziany jest tylko jeden termin składania wniosków w danym roku budżetowym.

Miejsce składania wniosków:

  1. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (gdy wniosek składany jest osobiście);
  2. na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1 (gdy wniosek przesyłany jest pocztą).

Wnioski mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 14.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie. Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Niezbędne informacje dostępne są w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, pod numerem telefonu: 55 239 32 34

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Dominika Binder
Osoba publikująca: Joanna Klupczyńska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.01.2012 09:14
Data aktualizacji: 02.01.2020 07:05
Liczba wyświetleń: 4254

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2020 07:03 Dominika Binder
2 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2020 07:02 Dominika Binder
3 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 19.12.2019 13:12 Dominika Binder
4 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 19.12.2019 13:12 Dominika Binder
5 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 19.12.2019 13:10 Dominika Binder
6 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2019 15:06 Dominika Binder
7 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2019 14:52 Dominika Binder
8 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 29.06.2018 13:49 Dominika Binder
9 278 - Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 22.03.2018 13:30 Dominika Binder
10 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 22.03.2018 13:28 Dominika Binder
11 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 15:06 Dominika Binder
12 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:59 Dominika Binder
13 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:58 Dominika Binder
14 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:52 Dominika Binder
15 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 14:48 Dominika Binder
16 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2018 10:22 Dominika Binder
17 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2017 07:46 Dominika Binder
18 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 02.01.2017 07:40 Dominika Binder
19 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 16.12.2016 13:38 Dominika Binder
20 278 - Dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 16.12.2016 13:33 Dominika Binder