button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2005-02-25 14:26:54

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu ogłasza II edycję konkursu grantowego dla szkół na realizację projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych.


I. Wysokość środków możliwych do zdobycia dla pomysłodawców najlepszych projektów


Dziesięć grantów dla wybranych przez Komisję Grantową najlepszych projektów,

każdy po 1 000 zł.

II. Informacje ogólne

1.    Konkurs grantowy skierowany jest do publicznych szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Elbląg i nadzorowanych przez Wydział Edukacji.

2.    Wnioskujący może się ubiegać o grant na realizację tylko jednego projektu.

3.    Do konkursu zgłaszać można oferty realizacji projektów spełniających następujące priorytety:

-    projekty o wysokiej wartości wychowawczej,

-    projekty angażujące społeczność uczniowską,

-    projekty rozwijające i upowszechniające działalność artystyczną dzieci i młodzieży

-     projekty, które mogą stać się narzędziem promocji miasta.

4.     Ze środków przyznanych w ramach grantu nie mogą być finansowane:

-    działania inne niż określone w konkursie;

-     podróże krajowe i zagraniczne;

-     ustawowe zadania własne szkół i placówek oświatowych.

5.     Termin realizacji projektów: marzec – czerwiec 2005

6.     Wykorzystanie  środków  przyznanych  w  ramach  grantu  powinno  nastąpić  do  końca lipca  2005 r.

III. Składanie i ocena wniosków

1.   Wnioskujący musi przygotować wniosek zgodnie z dołączonym formularzem.

2.    Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu do 7 marca br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Grantową powołaną przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

4.      Komisja Grantowa dokona oceny wniosków biorąc pod uwagę:

-    zgodność projektu z założeniami i wymaganymi kryteriami;

-     dostosowanie budżetu do projektowanych działań.

IV. Sposób rozliczania grantu

1.   Zwycięzca konkursu grantowego zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytorycznego i finansowego ze zrealizowanego zadania.

2.    Żadne koszty związane z realizacją projektu powstałe przed datą rozstrzygnięcia konkursu nie mogą być sfinansowane w ramach przyznanego grantu.


Załącznik - WNIOSEK o przyznanie grantu

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
wniosek załącznik GRANT_II_edycja_wniosek.doc 2005-02-25 14:33:26 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 25.02.2005 14:26
Data aktualizacji: 25.02.2005 14:28
Liczba wyświetleń: 3900