button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-07-02 11:40:42

Uchwała Nr III/80/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

2019-07-02 11:39:25

Uchwała Nr III/79/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

2019-07-02 11:37:51

Uchwała Nr III/78/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

2019-03-01 12:58:52

Uchwała Nr III/77/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

1 |