button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-12-14 12:31:52

Zarządzenie nr 418/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.09.2016r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Elbląga. więcej...

2016-12-14 12:27:39

Zarządzenie nr 510/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.12.2015r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Elbląga więcej...

1 |