button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-01-15 12:19:49

Zarządzenie Nr 11/2016


Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga w sprawie: kryteriów oceny stosowanych przy wyborze ofert składanych przez organizacje pozarządowe na realizacje zadań publicznych zlecanych przez samorząd Miasta Elbląga oraz wykazu zadań i środków na ich realizację więcej...

2015-06-29 11:11:21

Zarządzenie Nr 256/2015


Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga w sprawie wdrożenia systemu wsparcia i rozwoju wolontariatu w Elblągu oraz powołania Zespół ds. rozwoju wolontariatu więcej...

2012-12-13 11:54:52

Zarządzenie Nr 248/2015


w sprawie Wytycznych do systemu współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Elbląga a organizacjami pozarządowymi. więcej...

1 |