button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-06-30 09:22:53

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II więcej...

2020-06-08 09:22:25

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 05 czerwca 2020 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu w zakresie docelowego modelu zaopatrzenia Miasta Elbląg w energię cieplną opartego na założeniu współpracy pomiędzy Energa Kogeneracja Sp. z o. o. i EPEC Sp. z o. o. więcej...

2020-06-08 09:19:40

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 maja 2020 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie ponownego wystąpienia o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej ubytek dochodów Gminie Miasto Elbląg więcej...

2020-04-28 11:54:36

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 kwietnia 2020 r.


dotyczące wyrazów uznania dla zaangażowanych w zwalczanie skutków koronawirusa i osób ich wspierających więcej...

2020-01-17 13:28:59

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


dotyczące sytuacji finansów Gminy Miasto Elbląg więcej...

2020-01-17 13:26:41

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


dotyczące realizacji zadania związanego z popularyzacją sportu zimowego w zakresie narciarstwa zjazdowego więcej...

2019-09-27 09:30:32

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej Gminie Miasto Elbląg Miasto na Prawach Powiatu oraz pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów ze względu na zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) więcej...

2019-09-27 09:28:55

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


Stanowisko Rady Miejskiej dotyczące sytuacji w elbląskiej oświacie. więcej...

2019-05-24 11:48:35

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie rewitalizacji Kolei Nadzalewowej i przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Elbląg – Braniewo w ramach programu Kolej Plus więcej...

2019-05-24 11:33:11

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu popierane przez Prezydenta Elbląga w sprawie aktualnej sytuacji w oświacie i trwającego strajku nauczycieli więcej...

2017-06-06 12:07:56

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 czerwca 2017 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie podjęcia starań o pozostanie w Elblągu dowództwa 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej więcej...

2011-03-01 10:56:31

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 25 lutego 2011 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblagu w sprawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. więcej...

2009-09-15 11:27:12

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 10 września 2009 r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie decyzji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej przeniesienia 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 14 Batalionu Remontu Lotnisk. więcej...

1 |