button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-01-24 14:23:03

DOiK.210.67.2019.EC Informacja o wyniku naboru nawolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu ul. Zamkowa 16A.


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został/a wybrany/a Pan /Pani  Katarzyna Chuchra

                            (imię i nazwisko)

zamieszkały/a w Elblągu.

       (miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne, uzyskała wysoką liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru, wykazała się wiedzą i znajomością ustaw wskazanych w ofercie oraz doświadczeniem z zakresu objętego naborem, co zapewni prawidłowe wykonywanie zadań.

                                                                                          Elbląg, dnia  24 stycznia 2020 r.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: d
Osoba odpowiedzialna: Ewa Cholewińska
Osoba publikująca: Ewa Cholewińska
Data wytworzenia: 2020-01-24
Data publikacji: 24.01.2020 13:23
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 156

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował