button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-07-18 23:06:23

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 2) Dane osobowe przetwarzane są w celu: - wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie 3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4) Dane osobowe przechowywane są 5 lat. 5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 6) Posiadają Państwo prawo do: - dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, - złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Daria Bieńkuńska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 18.07.2019 22:06
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 103

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował