button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-07-17 14:43:02

Informacja o ograniczeniach prawa dostępu w zakresie przetwarzania danych osobowych


Informacja o ograniczeniach prawa dostępu w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, na podstawie z art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje że:

  1. zgodnie z art. 8a ust. 2 w/w ustawy w przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z prawa dostępu w zakresie przetwarzania danych, o których mowa w 15 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
  2. zgodnie z art. 8a ust. 4 w/w ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
  3. zgodnie z art. 97 ust. 1a w/w ustawy W przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z prawa dostępu w zakresie przetwarzania danych, o których mowa w 15 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 17.07.2019 13:43
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 154

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował