button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-04-05 13:17:55

Informacja o przystąpieniu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu do realizacji  projektów partnerskich


            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 2 kwietnia 2019r. przystąpił do realizacji dwóch projektów partnerskich: „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu” oraz „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu”. Działania zaplanowane w obu  projektach adresowane są do osób w wieku od 60 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy wymagają wsparcia w dostępie do usług społecznych.

             W ramach projektu pn.”Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu” zaplanowano: usługi opiekuńcze interwencyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, poradnictwo indywidualne dietetyka, psychologa, wsparcie usługą asystenta seniora, treningi umiejętności społecznych oraz spotkania seniorów w Mini Klubie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 42 seniorów w wieku od 60 r.ż. z terenu Miasta Elbląg w okresie od 1.04.2019r. do 30.06.2021r. poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych.

             W ramach projektu pn. „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu” zaplanowano: usługi wolontariacie i animacyjne na rzecz osób starszych i ich otoczenia, spotkania integracyjne, warsztaty i spotkania „szyte na miarę”, warsztaty jak radzić sobie samodzielnie w gospodarstwie domowym, zajęcia IT, warsztaty florystyczne, wizażu i savoir vivre, kulinarne, radzenia sobie ze stresem, o bezpieczeństwie dla seniora, grę edukacyjną ”Efektywne zarządzanie zasobami”, usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych, usługi instruktażowe wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób w tym z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Elbląg w okresie od 1.04.2019r. do 31.03.2020r.

Liderem projektów jest Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” przy ul. Skrzydlatej 15a w Elblągu.

Partnerem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 w Elblągu.

          Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej RPOWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Działanie 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. Poddziałanie RPWM 11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym-projekty konkursowe”.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 05.04.2019 12:17
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 493

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował