button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-09-27 15:26:07

Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna 

(kandydaci do pracy)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Elblągu z siedzibą przy ul. Winnej 9, 82-300 Elbląg.

 

  1. Inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: straz.miejska@elblag.eu

 

  1. Celem przetwarzania danych jest realizacja procedury naboru na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

 

  1. Przysługuje Pani/Pani wniesienie skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe ich dotyczące przetwarzane są niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.

 

  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych, o których mowa w ogłoszeniu o naborze, będzie odmowa udziału w procedurze rekrutacyjnej.  

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- 1 miesiąca w przypadku kandydatów nie spełniających wymagań formalno-prawnych,

- 2 lat w przypadku kandydatów spełniających wymagania formalno-prawne.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Oświadczenie o niekaralności.docx 2018-09-27 15:27:06 Kownacki Marcin Jacek
załącznik zgoda na przetwarzanie danych - kandydaci.docx 2018-09-27 15:27:11 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Kwestionariusz_kandydata na pracownika. 2019 .doc 2019-04-16 10:22:12 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 27.09.2018 14:26
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 741

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował