button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-08-10 11:53:57

Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.


Centrum Sztuki Galeria EL w związku z realizacją projektu pod nazwą "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej 6- "Kultura i dziedzictwo" Działania 6.1 - "Infrastruktura kultury" Poddziałania 6.1.2 - "Instytucje kultury".

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zamieściło w dniu 08.08.2018 r. na swojej stronie internetowej dokumenty postępowania w związku z ogłoszeniem przez CS Galeria EL przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w ramach realizacji zadania "Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu":

DAG.AW.1.2018

Wszelkie dokumenty przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania pod linkiem:

http://www.galeria-el.pl/modernizacja-dawnego-kosciola-nmp-obecnie-siedziby-centrum-sztuki-galeria-el-w-elblagu.html

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 10.08.2018 10:53
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 456

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował