button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-10 14:39:10

Wyznaczenie terminu składania wniosków o stypendium sportowe na rok 2018


 

Prezydent Miasta Elbląg w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIII/678/2018 Rady Miejskiej w Elblągu „w sprawie ustanowienia trybu i zasad przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Gminy Miasto Elbląg”, zgodnie z § 5 ust. 3 w/w uchwały wyznacza termin składania wniosków na rok 2018. Wnioski należy składać w pok. 316 w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu do 17 maja 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Robert Bieńkowski tel. 239-31-48

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Ref. Sportu
Osoba odpowiedzialna: Robert Bieńkowski
Osoba publikująca: Maciej Pietrzak
Data wytworzenia:
Data publikacji: 10.05.2018 14:39
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 92

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował