button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-04-26 13:54:09

Wyniki - Organizacja wypoczynku letniego


 

Zestawienie ofert i wysokość zaakceptowanych dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 

 

L.p.

 

Zadanie/

Kwota zaplanowana na zadanie

 

Organizacje / z zaznaczeniem organizacji wyłonionej w drodze konkursu

 

Kwota dotacji

1

2

3

4

Zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 r.

 

1.

 

Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018

- 80.000 zł

 

 

·         Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

 

 

19.500 zł

 

·         Caritas Diecezji Elbląskiej

 

25.000 zł

 

·         Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”

 

30.000 zł

 

 

·         Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”

 

5.500 zł

 

 

  • Związkowy Klub Sportowy Olimpia

Oferta w ocenie Komisji uzyskała 62,75 pkt. , tj. nie osiągnęła wymaganego progu punktowego 65 pkt.

 

 

0

 

 

 

  • Klub Sportów Walki „TYGRYS”

Oferta w ocenie Komisji uzyskała 62,75 pkt. , tj. nie osiągnęła wymaganego progu punktowego 65 pkt.

 

 

0

 

 

 

·         Fundacja „REKOSTORY”

Komisja odstąpiła od oceny oferty z przyczyn formalnych. Stowarzyszenie nie spełniło warunków Ogłoszenia konkursowego (część I, pkt. 2, część VI, pkt. 1).

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Ref. ZiSP
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Borzęcka-Florek
Osoba publikująca: Maciej Pietrzak
Data wytworzenia:
Data publikacji: 26.04.2018 13:54
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 130

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował