button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-02-12 15:30:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2018 roku


wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektów kontenerowych: szatni – wypożyczalni i kasowo – socjalnego dla potrzeb toru wrotkarsko – łyżwiarskiego na terenie działki nr 111/6 obręb 18 przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie obiektów kontenerowych: szatni – wypożyczalni i kasowo – socjalnego dla potrzeb toru wrotkarsko – łyżwiarskiego na terenie działki nr 111/6 obręb 18 przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływnie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.02.2018 14:30
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 138

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował