button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-23 10:38:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.11.2017 roku


dotyczy wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym usytuowanym na działce nr 297 obręb 4 przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wyznacza się 7 – dniowy termin (od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia) do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym usytuowanym na działce nr 297 obręb 4 przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Dominika Binder
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.11.2017 09:38
Data aktualizacji: 23.11.2017 09:38
Liczba wyświetleń: 188

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie 23.11.2017 09:38 Dominika Binder