button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-03 11:53:42

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”


Zespół Szkół Mechanicznych w związku z realizacją projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” dofinansowanego w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zamieścił w dniu 03.11.2017 r. na swojej stronie internetowej dokumenty postępowania powyżej 209 000 euro:
ZSM.261.3.2017
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.
Wszelkie dokumenty przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania pod linkiem:
http://www.zsm.elblag.pl/zamowienia-publiczne/632-dostawa-sprzetu-komputerowego-z-oprogramowaniem-i-urzadzen-peryferyjnych-do-trzech-pracowni-w-zespole-szkol-mechanicznych-w-ramach-projektu-modernizacja-szkolnictwa-zawodowego-w-elblagu-2.html

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 03.11.2017 10:53
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 412

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował