button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-26 13:08:09

Kotrola UW w Olsztynie - 2017 r.


W dniu 24.07.2017 r. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.  

Przedmiotem kontroli była ocena działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie wynikającym z jego zadań, w oparciu o informacje nadesłane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W związku z kontrolą Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w dniu 28.09.2017 r. wystosował Wystąpienie pokontrolne, a działalność MOPS w Elblągu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Dokumentacja kontroli znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 26.10.2017 12:08
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 439

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował