button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-26 13:01:46

Kontrola ZUS w Elblągu - 2017 r.


W dniach 21.04.-12.05.2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.


Zakres kontroli:

   1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

   2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

   3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

   4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja kontroli znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 26.10.2017 12:01
Data aktualizacji: 26.10.2017 12:05
Liczba wyświetleń: 363

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola ZUS w Elblągu - 2017 r. 26.10.2017 12:04 Zbigniew Siwoń
2 Kontrola ZUS w Elblągu - 2017 r. 26.10.2017 12:01 Zbigniew Siwoń