button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-26 07:36:37

Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Gospodarczych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”


Zespół Szkół Gospodarczych w związku z realizacją projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” dofinansowanego w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zamieścił w dniu 25.10.2017 r. na swojej stronie internetowej dokumenty postępowania powyżej 209 000 euro:
ZSG.261.4.2017
Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Gospodarczych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.
Wszelkie dokumenty przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania pod linkiem:
http://zsg.republika.pl/przetarg_2017/wyposazenie_1.htm

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 26.10.2017 06:36
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 259

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował