button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-09-12 12:26:10

Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w związku z realizacją projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” dofinansowanego w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zamieściło w dniu 07.09.2017 r. na swojej stronie internetowej dokumenty postępowania powyżej 209 000 euro:
CKZiU.261.5.2017.RM
Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu".
Wszelkie dokumenty przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania pod linkiem:
http://www.ckpelblag.pl/zamowieniapubliczne/s5.html

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.09.2017 11:26
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 278

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował