button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-12-07 10:02:40

Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

    „93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;”

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
SIWZ załącznik SIWZ.zip 2016-12-07 10:03:10 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.12.2016 10:02
Data aktualizacji: 22.12.2016 11:28
Liczba wyświetleń: 178

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu 07.12.2016 10:02 Marcin Jacek Kownacki