button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-11-25 14:27:10

Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

    „93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;”

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik SIWZ.doc 2016-11-25 14:27:27 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 1.doc 2016-11-25 14:27:31 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 2.doc 2016-11-25 14:27:39 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 3.doc 2016-11-25 14:27:44 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 4.doc 2016-11-25 14:27:49 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 5.doc 2016-11-25 14:27:56 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 6.doc 2016-11-25 14:28:02 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 7.doc 2016-11-25 14:28:06 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 8.doc 2016-11-25 14:28:19 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 25.11.2016 13:27
Data aktualizacji: 05.12.2016 14:20
Liczba wyświetleń: 394

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu 25.11.2016 13:27 Marcin Jacek Kownacki