button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-11-15 13:41:27

Usługa polegająca na świadczeniu usług medycznych


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   „93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

4)   cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”

Uzasadnienie faktyczne:

Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena przewyższająca kwotę zabezpieczoną w planie budżetu na 2017 r.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik SIWZ.doc 2016-11-15 13:41:51 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 1.doc 2016-11-15 13:41:56 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 2.doc 2016-11-15 13:41:59 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 3.doc 2016-11-15 13:42:04 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 4.doc 2016-11-15 13:42:07 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 5.doc 2016-11-15 13:42:14 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 6.doc 2016-11-15 13:42:17 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 7.doc 2016-11-15 13:42:22 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 8.doc 2016-11-15 13:42:25 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 15.11.2016 13:41
Data aktualizacji: 23.11.2016 14:09
Liczba wyświetleń: 235

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługa polegająca na świadczeniu usług medycznych 15.11.2016 13:41 Marcin Jacek Kownacki