button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-10-04 15:10:53

Kontrola UW w Olsztynie - 2016 r.


W dniach 22-25.08.2016 r. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.

Celem kontroli była ocena wykonywania pieczy zastępczej nad małoletnim (...) przez zawodową rodzinę zastępczą państwa (...) w świetle wystąpienia skierowanego przez babcię małoletniego panią (...) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z kontrolą Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w dniu 14.09.2016 r. wystosował Wystąpienie pokontrolne, a działalność MOPS w Elblągu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Dokumentacja kontroli znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 04.10.2016 14:10
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 743

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował