button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-09-06 00:33:40

Likwidacja Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu


Elbląg, dnia 02.09.2016 r.

                                                    OGŁOSZENIE

o likwidacji Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem 01 lipca 2016 roku postawiono Związek w stan likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich  roszczeń wobec KZGN w terminie do dnia 15.11.2016 roku.
Zgłoszenia można wysłać e-mailem i potwierdzić listownie, lub tylko listownie.

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Związku harmonogram jego likwidacji został wywieszony na tablicy ogłoszeń Zarządu Portu Morskiego Elbląg,
ul. Portowa 1-3 – w siedzibie Związku i na stronach BIP Gmin – Członków Związku. 

Komisja  Likwidacyjna 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Harmonogram likwidacji załącznik Harmonogram likwidacji KZGN.xls 2016-09-06 00:34:45 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 05.09.2016 23:33
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 940

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował