button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-07-29 09:33:22

Kontrola UW w Olsztynie - 2015 r.


W dniach 30.11.2015 r. oraz 02.12. i 04.12.2016 r. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przeprowadził kontrolę problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka oraz oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.

W związku z kontrolą Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w dniu 31.03.2016 r. wystosował Wystąpienie pokontrolne, a działalność MOPS w Elblągu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Dokumentacja kontroli znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 29.07.2016 08:33
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 826

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował