button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-12-15 09:02:39

Informacja dla osób ubiegających się o praktyki w Urzędzie Miejskim w Elblągu


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg.

 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakresu działania i zadań,
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks Cywilny obejmujących praktyki odbywane w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

5) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat od zakończenia praktyki.

7) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
UMOWA- praktyki załącznik UMOWA- praktyki.docx 2016-09-05 01:05:34 Kownacki Marcin Jacek
Wniosek o przyjęcie na praktykę załącznik wniosek o przyjęcie na praktykę.docx 2018-05-28 14:31:07 Kownacki Marcin Jacek
Informacja - praktyki.docx załącznik Informacja dla osób ubiegających się o praktyki w Urzędzie Miejskim w Elblągu.docx 2019-04-19 10:37:00 Balkiewicz Marlena

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 15.12.2015 08:02
Data aktualizacji: 25.05.2018 13:59
Liczba wyświetleń: 1803

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja dla osób ubiegających się o praktyki w Urzędzie Miejskim w Elblągu 05.09.2016 00:04 Marcin Jacek Kownacki
2 Informacja dla osób ubiegających się o praktyki w Urzędzie Miejskim w Elblągu 15.12.2015 08:02 Marcin Jacek Kownacki