button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-08-03 13:45:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.08.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze Stacji paliw R2301 przy ul. Pułk. St. Dąbka 132 w Elblągu, do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Pułk. St. Dąbka należącej do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Elbląg 03.08.2015r.

Prezydent Miasta Elbląg

Łączności 1

82-300 Elbląg

 

ROŚ.6341.22.2015

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (T. j: Dz. U. z 2015r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.07.2015r. na wniosek Pana Aleksandra Florka Koordynatora ds. Ochrony Środowiska w firmie SEKA S.A. Oddział w Katowicach pełnomocnika Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze Stacji paliw R2301 przy ul. Pułk. St. Dąbka 132 w Elblągu, do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Pułk. St. Dąbka należącej do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pokój 244 (godziny pracy Urzędu poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530, wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430, tel. 55 239 31 50).

 

 

 

                                                                                           Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                           Bożena Jolanta Warzecha

                                                                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląg
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 03.08.2015 12:45
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 436

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował