button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-05-09 13:00:37

WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Departament Dochodów Budżetowych
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
Budynek główny „A”, I piętro
Pokój 410
Tel.: +48 (55) 239-33-86
Mail: b.jankowska@umelblag.pl
Godziny Pracy:
7:30-15:30 poniedziałek, środa, czwartek
7:30-16:30 wtorek
7:30-14:30 piątek
………………………………………………………………………………………………
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
- wniosek zobowiązanego o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego –
załącznik nr 1.
Wniosek należy złożyć bądź przesłać korespondencyjnie po uprzednim otrzymaniu  postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych wydanym na żądanie zobowiązanego w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, nie później jednak, niż przed jego zakończeniem.
…………………………………………………………………………………………………
OPŁATY
Bez opłat.
…………………………………………………………………………………………………
TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu regulacji zawartych w art. 35 –36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267 j.t.).
…………………………………………………………………………………………………
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie postanowienia w sprawie Umorzenia bądź odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych.
…………………………………………………………………………………………………
TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wniesione do organu odwoławczego, to jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14, za pośrednictwem organu egzekucyjnego – Prezydenta Miasta Elbląga, w terminie 7 dni do dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia. Wzór stanowi załącznik nr 2.
…………………………………………………………………………………………………
PODSTAWA PRAWNA
Art. 64 E ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1015 j.t.).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Milena Grynis
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.05.2012 12:00
Data aktualizacji: 25.09.2013 07:40
Liczba wyświetleń: 961

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 22.05.2013 10:24 Milena Grynis
2 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 22.05.2013 10:22 Milena Grynis
3 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 31.12.2012 09:31 Milena Grynis
4 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 31.12.2012 09:31 Milena Grynis
5 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 09.05.2012 12:57 Milena Grynis
6 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 09.05.2012 12:56 Milena Grynis
7 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 09.05.2012 12:01 Milena Grynis
8 WNIOSEK ZOBOWIAZANEGO O UMORZENIE KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 09.05.2012 12:00 Milena Grynis