button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-03-10 12:39:01

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH


Rodzaj załatwianej sprawy

Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych


Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, Budynek główny „A”, pokój nr 101

ul. Łączności 1 , 82-300 Elbląg,

e-mail.  dgkios@umelblag.pl , umelblag@umelblag.pl


Stanowisko realizujące załatwienie sprawy

ds. geologii

pokój nr 242 tel. (0-55) 239-31-36 , fax. (0-55)239-31-90


Wymagane dokumenty

1.      Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)

2.      Oryginał projektu prac geologicznych jak wyżej w czterech egzemplarzach wykonany przez uprawnionego geologa.

3.      Upoważnienie inwestora do występowania w jego imieniu, w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor.


Opłaty skarbowe:

Za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt  opłata skarbowa wynosi 10,-zł. Za złożenie upoważnienia opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Opłatę dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub bezgotówkowo na konto Banku Handlowego S.A. Nr 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja Prezydenta Miasta Elbląga.


Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni


Tryb odwoławczy

Odwołanie  do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna:

- art. 80 ust. 1  ustawy z  9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze  ( Dz. U. Nr 163, poz.981 z późn. zm. )

-  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2000r.  Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U.2012.1282 z późn. zm.).

Inne informacje

brak

Druki do pobrania: brak

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Strycharczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 10.03.2011 11:39
Data aktualizacji: 27.02.2013 13:39
Liczba wyświetleń: 351

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 05.10.2012 13:02 Małgorzata Sokołowska
2 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 05.10.2012 12:48 Małgorzata Sokołowska
3 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 26.01.2012 08:53 Małgorzata Sokołowska
4 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 03.01.2012 08:19 Małgorzata Sokołowska
5 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 09.06.2011 14:10 Agnieszka Strycharczyk
6 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 31.03.2011 08:33 Agnieszka Strycharczyk
7 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 11.03.2011 07:44 Agnieszka Strycharczyk
8 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 10.03.2011 11:39 Agnieszka Strycharczyk