button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:17:28

09 - Przejazdy pojazdów nienormatywnych.


Procedura dotycząca uzyskania zezwolenia  i pobierania opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych:

1. Na przejazd jednokrotny w wyznaczonym czasie i po ustalonej trasie opłaty  ustala i pobiera Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn  tel. 89 521-28-62, fax  89 535-97-56.

2. Departament Zarząd Dróg, w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, wydaje decyzje administracyjne na przejazdy pojazdów nienormatywnych w określonym czasie.

Warunkiem  niezbędnym do uzyskania zezwolenia jest:
- szerokość poj. nienormatywnego nie przekraczająca  3,2 m,
- długość poj. nienormatywnego  nie większa od dopuszczalnej niż 2 m,
- całkowita masa i naciski na oś pojazdu są normatywne.

Wniosek ( wersja do pobrania: wniosek-przejazd poj. nienormatywnego.doc).


Podstawa prawna:
Art. 13 c ust. 1 pkt 1,2 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późżń.zm.) art. 64 ust. 1,2 pkt 2,3  Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późń.zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.20102 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262).

Kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego (oprócz POLICJI) zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, Oddział w Elblągu  tel.89 523-23-39., 55 641 20 35

http://www.gddkia.gov.pl/pl/18/przejazdy-nienormatywne

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:17
Data aktualizacji: 17.12.2012 14:14
Liczba wyświetleń: 215

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 09 - Przejazdy pojazdów nienormatywnych. 17.12.2012 14:12 Adriana Majewska
2 09 - Przejazdy pojazdów nienormatywnych. 26.03.2012 13:03 Dorota Mikołajczyk
3 09 - Przejazdy pojazdów nienormatywnych. 13.06.2011 10:10 Dorota Mikołajczyk
4 09 - Przejazdy pojazdów nienormatywnych. 07.02.2010 20:17 Marcin Jacek Kownacki