button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-06-21 15:49:29

Usługa wykonania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na przebudowę i modernizację pomieszczeń I piętra budynku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze


Szczegóły w załączniku.

Sprostowanie.

Dotyczy: Sprostowania terminu otwarcia i składania ofert do przetargu na usługę wykonania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na przebudowę i modernizację pomieszczeń I piętra budynku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, Nr sprawy 02/2012

W zamieszczonym ogłoszeniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na usługę wykonania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na przebudowę i modernizację pomieszczeń I piętra budynku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, Nr sprawy 02/2012 omyłkowo podaliśmy błędne daty składania i otwarcia ofert.


JEST:
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta przetargowa na usługę wykonania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na przebudowę i modernizację pomieszczeń I piętra oraz adaptacji poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze Żłobka Miejskiego nr 2  w Elblągu - nie otwierać  przed  dniem 04.07.2012r.” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Asnyka 4 w pokoju Kierownika do godz. 10:30 w dniu 04.07.2012r.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2012r. w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Asnyka 4 o godzinie 12:00 w pokoju Kierownika żłobka.


POWINNO BYĆ:
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta przetargowa na usługę wykonania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na przebudowę i modernizację pomieszczeń I piętra oraz adaptacji poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze Żłobka Miejskiego nr 2  w Elblągu - nie otwierać  przed  dniem 05.07.2012r.” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Asnyka 4 w pokoju Kierownika do godz. 10:30 w dniu 05.07.2012r.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2012r. w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Asnyka 4 o godzinie 12:00 w pokoju Kierownika żłobka.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Załączniki załącznik zalaczniki.zip 2012-06-21 15:50:36 Kownacki Marcin Jacek
Wyniki przetargu 1 załącznik CCF20120710_00003.jpg 2012-07-13 14:07:20 Kownacki Marcin Jacek
Wyniki przetargu 2 załącznik CCF20120710_00004.jpg 2012-07-13 14:07:36 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.06.2012 14:49
Data aktualizacji: 26.06.2012 09:28
Liczba wyświetleń: 906

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługa wykonania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na przebudowę i modernizację pomieszczeń I piętra budynku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze 21.06.2012 14:49 Marcin Jacek Kownacki