button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-03-11 10:59:47

Interwencja w sprawie uciążliwości hałasu


Rodzaj załatwianej sprawy

Interwencja w sprawie uciążliwości hałasu


Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, Budynek główny „A”, pokój nr 101

ul. Łączności 1 , 82-300 Elbląg,

e-mail. dgkios@umelblag.pl , umelblag@umelblag.pl


Stanowisko realizujące załatwienie sprawy

ds. ochrony powietrza i przed hałasem

pokój nr 242 tel. (0-55) 239-31-36 , fax. (0-55)239-31-90


Wymagane dokumenty

- Zgłoszenie pisemne lub ustne (osobiste lub telefoniczne)

- e-mail dgkios@umelblag.pl


Opłaty skarbowe:

brak


Opłaty inne

brak


Forma załatwienia sprawy:

Lustracja terenowa.

Postępowanie administracyjne


Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji administracyjnej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna:

-  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. 2013.267 t.j.)

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2013.1232 t.j.)


Inne informacje

Wskazane jest podanie adresu i telefonu zgłaszającego oraz informacji umożliwiających identyfikację osoby lub firmy nadmiernie hałasującej
Druki do pobrania:

brak

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Strycharczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.03.2011 09:59
Data aktualizacji: 06.11.2013 08:51
Liczba wyświetleń: 602

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Interwencja w sprawie uciążliwości hałasu 05.11.2013 14:13 Małgorzata Sokołowska
2 Interwencja w sprawie uciążliwości hałasu 26.09.2013 09:31 Małgorzata Sokołowska
3 Interwencja w sprawie uciążliwości hałasu 09.06.2011 14:12 Agnieszka Strycharczyk
4 Interwencja w sprawie uciążliwości hałasu 31.03.2011 09:01 Agnieszka Strycharczyk
5 Interwencja w sprawie uciążliwości hałasu 11.03.2011 09:59 Agnieszka Strycharczyk