button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-05-20 11:52:51

Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego


ZP-WZP-18/2010 - negocjacje z ogłoszeniem o wartości poniżej 193 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg


Numer: ZP-WZP-18/2010

Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego


ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.
wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w załącznikach do pobrania.
wzór Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wzór Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanego przez osoby fizyczne- w załącznikach do pobrania.

wzór formularza OFERTA, przekazywany jako ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT- w załącznikach do pobrania.
wzór Oświadczenia w zakresie art. 25  ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazywany jako ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT- w załącznikach do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - w załacznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-WZP-18/2010 załącznik ogl_o_zam_18_zatwierdzone.DOC 2010-05-20 11:54:19 Kosiorek Agata
wzór Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik oświadczenie z art 22.docx 2010-05-20 11:55:19 Kosiorek Agata
wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik oświadczenie z art 24.docx 2010-05-20 11:56:40 Kosiorek Agata
wzór Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanego przez osoby fizyczne załącznik oswiadczenie osób fizycznych.docx 2010-05-20 12:05:11 Kosiorek Agata
wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu załącznik wniosek.docx 2010-05-20 12:05:30 Kosiorek Agata
wzór formularza OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT załącznik wzor oferty.docx 2010-09-21 11:08:33 Kosiorek Agata
wzór oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy - ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT załącznik wzor oświadczenia z art 25.docx 2010-09-21 11:09:17 Kosiorek Agata
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-WZP-18/2010 załącznik zawiadomienie_BIP_18.doc 2010-10-14 13:20:00 Kosiorek Agata
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-WZP-18/2010 załącznik ogl_o_udzieleniu_zam_18.doc 2010-11-02 13:03:14 Kosiorek Agata

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Agata Kosiorek
Osoba publikująca: Agata Kosiorek
Data wytworzenia:
Data publikacji: 20.05.2010 10:52
Data aktualizacji: 02.11.2010 12:02
Liczba wyświetleń: 907

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego 14.10.2010 12:19 Agata Kosiorek
2 Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego 21.09.2010 10:07 Agata Kosiorek
3 Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego 20.05.2010 10:52 Agata Kosiorek