button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2005-05-23 09:50:46

Struktura organizacyjna MOPS w Elblągu


Struktura Organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Winna 9,

Sekretariat

pok. 317
tel. sekretariat: (55) 625-61-00,
fax: (55) 625-61-03
email: mops@mops.elblag.pl

Dyrektor: Beata Kulesza
tel. (55) 625-61-00

Zastępca Dyrektora: Mirosława Marjańska
tel. (55) 625-61-00

Dział Usług Społecznych
Kierownik: Izabela Sarnowska
pok. 303
tel. (55) 625-61-09
email: pi@mops.elblag.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej
pok. 302 - tel. (55) 625-61-10, pok. 308 – tel. (55) 625-61-45,
pok. 309 – tel. (55) 625-61-76, pok. 310 – tel. (55) 625-61-77,
pok. 321, 322 – tel. (55) 625-61-98, pok. 313,314 – tel. (55) 625-61-99

Zespół Pomocy Instytucjonalnej
pok. 307 - tel. (55) 625-61-44, pok. 320 – tel. (55) 625-61-75

Zespół Organizowania Społeczności Seniorów
pok. 508 - tel. (55) 625-61-39

Dział Świadczeń Socjalnych
Kierownik: Anna Siemaszko
pok. 400
tel. (55) 625-61-79
email: anna.siemaszko@mops.elblag.pl

Zespół Realizacji Świadczeń
pok. 409 - tel. (55) 625-61-25, pok. 409a - tel. (55) 625-61-05,
pok. 408 - tel. (55) 625-61-17

Zespół Pracy Socjalnej
pok. 402 - tel. (55) 625-61-33, pok. 403 - tel. (55) 625-61-47,
pok. 404,405 - tel. (55) 625-61-12, pok. 406 - tel. (55) 625-61-78,
pok. 407 - tel. (55) 625-61-24, pok. 410 - tel. (55) 625-61-28,
pok. 411,413 - tel. (55) 625-61-31, pok. 412 - tel. (55) 625-61-48,
pok. 414 - tel. (55) 625-61-04, pok. 415 - tel. (55) 625-61-96,
pok. 416 - tel. (55) 625-61-95, pok. 417 - tel. (55) 625-61-84,
pok. 418 - tel. (55) 625-61-19

Zespół ds. Osób Bezdomnych
pok. 104
tel. (55) 625-61-18

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pok. 200-202
tel. (55) 625-61-38

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: Magdalena Falkowska
pok. 208
tel. (55) 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

Rodziny zastępcze
pok. 207 - tel. (55) 625-61-32, pok. 210 - tel. (55) 625-61-27,
pok. 211 - tel. (55) 625-61-46, pok. 219 - tel. (55) 625-61-43

Usamodzielnienia
pok. 209 - tel. (55) 625-61-16

Psycholożki
pok. 215 - tel. (55) 625-61-26, pok. 216 - tel. (55) 625-61-23

Zespół Interwencji Kryzysowej
pok. 213 - tel. (55) 625-61-08, pok. 214 - tel. (55) 625-61-41

Sekcja Gospodarcza
Kierownik: Iwona Sawicka
pok. 206
tel. (55) 625-61-06
email: an@mops.elblag.pl

Archiwum
pok. 203
tel. (55) 625-61-34

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Małgorzata Pałasz
pok. 510
tel. (55) 625-61-11
email: fn@mops.elblag.pl

Budżet
pok. 505
tel. (55) 625-61-37

Księgowość
pok. 504
tel. (55) 625-61-36

Kasa
pok. 100-102
tel. (55) 625-61-35

Zespół Organizacji i Nadzoru

Główny Specjalista
pok. 311
tel. (55) 625-61-15
email: ue@mops.elblag.pl

Stanowisko ds. kadr oraz Stanowisko ds. BHP
pok. 305
tel. (55) 625-61-14
email: kadry@mops.elblag.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli (inspektor ochrony danych)
pok. 310
tel. (55) 625-61-21

Informatycy
tel. (55) 625-61-07
email: it@mops.elblag.pl

Zespół strategii i doradztwa metodycznego

Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej
pok. 508
tel.(55) 625-61-39

Zespół Prawny
email: pr@mops.elblag.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik: Ewa Cybula
tel. (55) 625-61-72
(55) 625-61-70, (55) 625-61-71, (55) 625-61-73
email: orzecznictwo@mops.elblag.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kierownik: Agnieszka Siulecka
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55) 255-00-01
email:sow@mops.elblag.pl

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Siwoń
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.05.2005 08:50
Data aktualizacji: 11.09.2019 11:47
Liczba wyświetleń: 30892