button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2005-05-23 09:50:46

Struktura organizacyjna MOPS w Elblągu


Struktura Organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Dyrektor: Beata Kulesza
 tel. (55) 625-61-00
email: mops@mops.elblag.pl

Zastępca Dyrektora: Mirosława Marjańska
 tel. (55) 625-61-00
email: mops@mops.elblag.pl

1. Dział Usług Społecznych
Kierownik: Izabela Sarnowska
 tel. (55) 625-61-09
email: pi@mops.elblag.pl

1.1 Zespół Pomocy Środowiskowej
 tel. (55) 625-61-10, (55) 625-61-76, (55) 625-61-45, (55) 625-61-98, (55) 625-61-99, (55) 625-61-77

1.2 Zespół Pomocy Instytucjonalnej
 tel. (55) 625-61-44, (55) 625-61-75,

1.3 Zespół Organizowania Społeczności Seniorów
tel. (55) 625-61-39

2. Dział Świadczeń Socjalnych
Kierownik: Anna Siemaszko tel. (55) 625-61-79
email: anna.siemaszko@mops.elblag.pl

2.1 Zespół Realizacji Świadczeń
tel. (55) 625-61-05, (55) 625-61-17, (55) 625-61-25

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

2.2 Zespół Pracy Socjalnej
pok. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418

tel. (55) 625-61-33, (55) 625-61-24, (55) 625-61-78, (55) 625-61-04, (55) 625-61-12, (55) 625-61-28, (55) 235-97-88, (55) 625-61-95, (55) 625-61-96, (55) 625-61-31, (55) 625-61-19, (55) 625-61-84

2.3 Zespół ds. Osób Bezdomnych
 pok. 104
tel. (55) 625-61-18

3. Zespół Dodatków Mieszkaniowych
tel. (55) 625-61-38

4. Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: Magdalena Falkowska
 tel. (55) 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

4.1 Mieszkania chronione
ul. Szarych Szeregów 1 i 4

5. Zespół Interwencji Kryzysowej
tel. (55) 625-61-08,
(55) 625-61-41

6. Sekcja Gospodarcza
Kierownik: Iwona Sawicka
 tel. (55) 625-61-06
email: an@mops.elblag.pl

7
. Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Małgorzata Pałasz
 tel. (55) 625-61-11
email: fn@mops.elblag.pl

8. Zespól Organizacji i Nadzoru

8.1 Główny Specjalista
tel. (55) 625-61-15

email: ue@mops.elblag.pl

8.2 Stanowisko ds. kadr
tel. (55) 625-61-14

email: kadry@mops.elblag.pl

8.3 Stanowisko ds. BHP
tel. (55) 625-61-14
email: kadry@mops.elblag.pl

8
.4 Stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli
tel. (55) 625-61-21

8.5 Stanowisko: Informatycy
tel. (55) 625-61-07
email: it@mops.elblag.pl

9. Zespół strategii i doradztwa metodycznego

9.1 Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej
tel.(55) 625-61-39

9.2 Specjalista ds. prac społecznie użytecznych i planowania strategicznego
tel.(55) 625-61-39
email: psu@mops.elblag.pl

10. Zespól Prawny
email: pr@mops.elblag.pl


11. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik: Ewa Cybula
tel. (55) 625-61-72
email: orzecznictwo@mops.elblag.pl

12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kierownik: Agnieszka Siulecka
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55)
255 00 01
email:
sow@mops.elblag.pl

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Siwoń
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.05.2005 08:50
Data aktualizacji: 19.07.2019 08:43
Liczba wyświetleń: 27259