button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2005-05-23 09:50:46

Struktura organizacyjna MOPS w Elblągu


Struktura Organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Dyrektor: Beata Kulesza
 tel. (55) 625-61-00
email: mops@mops.elblag.pl

Zastępca Dyrektora: Mirosława Marjańska
 tel. (55) 625-61-00
email: mops@mops.elblag.pl

1. Dział Usług Społecznych
Kierownik: Izabela Sarnowska
 tel. (55) 625-61-09
email: pi@mops.elblag.pl

1.1 Zespół Pomocy Środowiskowej
 tel. (55) 625-61-10, (55) 625-61-76, (55) 625-61-45, (55) 625-61-98, (55) 625-61-99

1.2 Zespół Pomocy Instytucjonalnej
 tel. (55) 625-61-44, (55) 625-61-75,

1.3 Zespół Organizowania Społeczności Seniorów
tel. (55) 625-61-39

2. Dział Świadczeń Socjalnych
Kierownik: Anna Siemaszko tel. (55) 625-61-79
email: anna.siemaszko@mops.elblag.pl

2.1 Zespół Realizacji Świadczeń
tel. (55) 625-61-05, (55) 625-61-77, (55) 625-61-25

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

2.2 Zespół Pracy Socjalnej Nr I
ul. Winna 9 pok. 104, 105
tel. (55) 625-61-33, (55) 625-61-24

2.3 Zespół Pracy Socjalnej Nr II
ul. Winna 9 pok. 403, 404, 405, 406
tel. (55) 625-61-78, (55) 625-61-04, (55) 625-61-12

2.4 Zespół Pracy Socjalnej Nr III
ul. Winna 9 pok. 410, 412
tel. (55) 625-61-28, (55) 235-97-88

2.5 Zespół Pracy Socjalnej Nr IV
ul. Winna 9 pok. 414, 415, 416
tel. (55) 625-61-95
tel. (55) 625-61-96

2.6 Zespół ds. Osób Bezdomnych
ul. Winna 9 pok. 400
tel. (55) 625-61-18

3. Zespół Dodatków Mieszkaniowych
tel. (55) 625-61-38

4. Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: Magdalena Falkowska
 tel. (55) 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

4.1 Mieszkania chronione
ul. Szarych Szeregów 1 i 4

5. Zespół Interwencji Kryzysowej
tel. (55) 625-61-08,
(55) 625-61-41

6. Sekcja Gospodarcza
Kierownik: Iwona Sawicka
 tel. (55) 625-61-06
email: an@mops.elblag.pl

7
. Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Małgorzata Pałasz
 tel. (55) 625-61-11
email: an@mops.elblag.pl

8. Zespól Organizacji i Nadzoru

8.1 Główny Specjalista
tel. (55) 625-61-15

email: ue@mops.elblag.pl

8.2 Stanowisko ds. kadr
tel. (55) 625-61-14

email: kadry@mops.elblag.pl

8.3 Stanowisko ds. BHP
tel. (55) 625-61-14
email: kadry@mops.elblag.pl

8
.4 Stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli
tel. (55) 625-61-21

8.5 Stanowisko: Informatycy
tel. (55) 625-61-07
email: it@mops.elblag.pl

9. Zespół strategii i doradztwa metodycznego

9.1 Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej
tel.(55) 625-61-21

9.2 Specjalista ds. prac społecznie użytecznych i planowania strategicznego
tel.(55) 625-61-39
email: psu@mops.elblag.pl

10. Zespól Prawny
email: pr@mops.elblag.pl


11. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik: Ewa Cybula
tel. (55) 625-61-72
email: orzecznictwo@mops.elblag.pl

12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kierownik: Agnieszka Siulecka
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55)
255 00 01
email:
sow@mops.elblag.pl

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Siwoń
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.05.2005 08:50
Data aktualizacji: 22.05.2019 10:03
Liczba wyświetleń: 26776