button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2005-05-23 09:50:46

Struktura organizacyjna MOPS w Elblągu


Struktura Organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Dyrektor: Beata Kulesza
 tel. (55) 625-61-00
email: mops@mops.elblag.pl

Zastępca Dyrektora: Mirosława Marjańska
 tel. (55) 625-61-00
email: mops@mops.elblag.pl

1. Dział ds. Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Interwencji Kryzysowej
Kierownik: Halina Markowska
 tel. (55) 625-61-10
email: pi@mops.elblag.pl

1.1 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kierownik: Agnieszka Siulecka
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55)
255 00 01
email:
sow@mops.elblag.pl

1.2 Pracownicy socjalni do Niebieskich Kart
tel. (55)
625-61-08


2. Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: Magdalena Falkowska
 tel. (55) 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

2.1 Mieszkania chronione
ul. Szarych Szeregów 1 i 4

3. Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Obsługi Gospodarczej i Informatyzacji
Kierownik: Iwona Sawicka
 tel. (55) 625-61-06
email: an@mops.elblag.pl

3.1 Stanowisko ds. prac społecznie użytecznych i ubezpieczeń
tel. (55) 625-61-39
email: psu@mops.elblag.pl
 
3.2 Stanowisko: Informatyk
tel. (55) 625-61-39

email: it@mops.elblag.pl

3.3 Zespół Dodatków Mieszkaniowych
  
  tel. (55) 625-61-38
 


4. Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Małgorzata Pałasz
 tel. (55) 625-61-11
email: fn@mops.elblag.pl

5. Zespól ds. Organizacji i Nadzoru

5.1 Główny Specjalista
tel. (55) 625-61-15

email: ue@mops.elblag.pl

5.2 Stanowisko ds. kadr
tel. (55) 625-61-14

email: kadry@mops.elblag.pl

5.3 Stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli
tel. (55) 625-61-21


5.4 Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej
tel.(55) 625-61-21
email: e.tanska@mops.elblag.pl


5.5 Stanowisko ds. BHP
tel. (55) 625-61-14
email: kadry@mops.elblag.pl

6. Zespól Prawny
email: pr@mops.elblag.pl


7. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik: Ewa Cybula
tel. (55) 235-97-88
email: orzecznictwo@mops.elblag.pl

8
. Zespół ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej

Kierownik: Joanna Stachowicz
tel. 625-61-18
email: ws@mops.elblag.pl

Na terenie Miasta Elbląga funkcjonują pracownicy socjalni zlokalizowani w różnych częściach miasta. Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.


ul. Grunwaldzka 85

tel. 230-60-60
tel. 230-60-42
 

 ul. Winna 9 pok. 105, 402, 403, 404, 405, 405, 407, 408, 416, 417
tel. 625-61-33
 tel.625-61-18 

tel. 625-61-76, 625-61-98, 625-61-99, 625-61-44, 625-61-45
tel. 625-61-78, 625-61-79, 625-61-04, 625-61-12

ul. Mielczarskiego 22-24
tel. 625-61-84, 625-61-95
tel. 625-61-96

9. Sekcja ds. Realizacji Świadczeń Socjalnych

Kierownik: Anna Siemaszko
tel. 55 625-61-05
, 55-625-61-77, 55-625-61-25
email: rss@mops.elblag.pl

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Siwoń
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.05.2005 09:50
Data aktualizacji: 20.03.2018 13:03
Liczba wyświetleń: 24212