button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-04-16 08:45:59

„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”


RZP.271.12.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-03-25 12:20:41

Oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych w terenie wraz z małą architekturą


DZP.271.18.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-03-15 08:54:20

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


DZP.271.13.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-03-04 11:07:20

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


RZP.271.8.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-01-22 10:38:19

Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki


RZP.271.102.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |