button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-04-17 13:56:07

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.7.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-04-13 14:01:36

"Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy"


RZP.271.16.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-04-04 13:19:36

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


RZP.271.17.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |