button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-05-17 14:43:16

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu


RZP.271.23.2017.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-04-20 13:49:14

Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich 2017 r.


RZP.271.21.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-04-14 12:56:57

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Elbląg 2017


RZP.271.18.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-04-06 09:20:59

Zakup niskoemisyjnego taboru tramwajowego w ramach zadania „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”


RZP.271.2.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

1 |