button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-08-09 10:55:59

Modernizacja drogi gminnej nr 401025 N – ulica Daleka i Peryferyjna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych


RZP.271.44.2017.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-07-03 13:23:12

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.


RZP.271.29.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

1 |