button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-06-29 18:04:23

Departament Ochrony Środowiska


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.pdf 2019-06-30 17:18:22 Tulski Piotr
załącznik prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf 2019-06-30 17:23:53 Tulski Piotr
załącznik wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.pdf 2019-06-30 17:27:40 Tulski Piotr
załącznik wydawanie decyzji środowiskowych.pdf 2019-06-30 17:28:48 Tulski Piotr
załącznik udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie.pdf 2019-06-30 17:41:27 Tulski Piotr
załącznik leśnictwo i łowiectwo.pdf 2019-06-30 17:43:13 Tulski Piotr
załącznik wykorzystanie i przemieszczanie azbestu.pdf 2019-10-25 10:09:12 Tulski Piotr
załącznik zwierząta należące do gatunków podlegających ograniczeniom.pdf 2019-10-25 10:50:16 Tulski Piotr
załącznik wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości.pdf 2019-10-25 10:52:27 Tulski Piotr
załącznik wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców.pdf 2019-10-25 10:54:27 Tulski Piotr
załącznik rejestracja sprzetu pływającego, karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego.pdf 2019-10-25 10:56:44 Tulski Piotr
załącznik wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.pdf 2019-10-25 10:58:52 Tulski Piotr
załącznik przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe.pdf 2019-10-25 11:02:35 Tulski Piotr
załącznik opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.pdf 2019-10-25 11:38:46 Tulski Piotr
załącznik zanieczyszcenia historyczne.pdf 2019-10-25 11:43:45 Tulski Piotr
załącznik szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.pdf 2019-10-25 11:47:04 Tulski Piotr
załącznik dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.pdf 2019-10-25 11:56:40 Tulski Piotr

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Piotr Tulski
Data wytworzenia:
Data publikacji: 29.06.2019 17:04
Data aktualizacji: 14.08.2019 05:52
Liczba wyświetleń: 394

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 20. Departament Ochrony Środowiska 29.06.2019 17:04 Piotr Tulski