button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-03-04 11:07:20

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


RZP.271.8.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.8.2019.AS
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ZAŁĄCZNIKAMI OD NR 1 do 12 – w załącznikach do pobrania.

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej rzp@umelblag.pl.

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 0e80ed25-66ac-4b86-9b80-240c9bd54617
Numer ogłoszenia TED: 2019/S 044-100059
Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytania skierowanego do Zamawiającego i wyjaśnienie treści SIWZ udzielone w dniu 13 marca 2019 r. - w załącznikach do pobrania.
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1) - w załącznikach do pobrania.

W związku z informacją, że Komisja Europejska w kwietniu 2019 r. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ, dostępny obecnie pod linkiem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, wymóg stosowania ESPD może zostać spełniony poprzez wykorzystanie krajowego serwisu ESPD, który jest dostępny pod linkiem http://espd.uzp.gov.pl

W związku z powyższym Wykonawca wypełnia własny JEDZ za pomocą narzędzia ESPD po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

Zmiana treści SIWZ nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 28 marca 2019 r. - w załącznikach do pobrania.
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) - w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załącznikach do pobrania.

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.8.2019.AS załącznik ogł o zam 8.pdf 2019-03-04 11:11:54 Siemiętkowska Alicja
SIWZ RZP.271.8.2019.AS załącznik SIWZ 8.doc 2019-03-04 11:12:46 Siemiętkowska Alicja
ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ RZP.271.8.2019.AS załącznik ZAŁĄCZNIK NR 12 - PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf 2019-03-04 11:13:25 Siemiętkowska Alicja
Wzór umowy - wersja edytowalna załącznik Wzór umowy.docx 2019-03-04 11:14:05 Siemiętkowska Alicja
JEDZ RZP.271.8.2019.AS załącznik espd-request.zip 2019-03-04 11:14:36 Siemiętkowska Alicja
klucz publiczny RZP.271.8.2019.AS załącznik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0e80ed25-66ac-4b86-9b80-240c9bd54617.asc 2019-03-04 11:15:24 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.8.2019.AS załącznik zmiana (1) 8.PDF 2019-03-13 13:45:48 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (1) BIP.doc 2019-03-13 13:46:06 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytania i wyjaśnienie z 13.03.2019 r. RZP.271.8.2019.AS załącznik odp (1) 8.PDF 2019-03-13 13:54:36 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytania i wyjaśnienie z 13.03.2019 r. RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik odp (1) 8.doc 2019-03-13 13:55:05 Siemiętkowska Alicja
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1) RZP.271.8.2019.AS załącznik 2019-OJS053-121926-pl.pdf 2019-03-15 09:55:56 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.8.2019.AS załącznik zmiana 2.PDF 2019-03-28 12:34:45 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (2) BIP.doc 2019-03-28 12:45:01 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia z 28.03.2019 r. RZP.271.8.2019.AS załącznik odp (2) 8.PDF 2019-03-28 12:45:44 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia z 28.03.2019 r. RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik odp (2) 8.doc 2019-03-28 12:46:16 Siemiętkowska Alicja
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) RZP.271.8.2019.AS załącznik 2019-OJS065-151463-pl-ts.pdf 2019-04-02 09:34:36 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.8.2019.AS załącznik zmiana 3.PDF 2019-04-08 11:12:00 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (3) BIP.doc 2019-04-08 11:12:21 Siemiętkowska Alicja
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) RZP.271.8.2019.AS załącznik 2019-OJS071-167855-pl.pdf 2019-04-10 09:45:21 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.8.2019.AS załącznik inf z otw 8.PDF 2019-04-26 11:11:56 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx 2019-04-26 11:12:17 Siemiętkowska Alicja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.8.2019.AS załącznik inf o wyb 8 bip.PDF 2019-05-31 10:08:00 Siemiętkowska Alicja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik inf o wyb BIP.doc 2019-05-31 10:08:19 Siemiętkowska Alicja
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty RZP.271.8.2019.AS załącznik Inf o unieważ czynn BIP.PDF 2019-06-04 13:50:04 Siemiętkowska Alicja
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty RZP.271.8.2019.AS - wersja edytowalna załącznik inf o unieważ czyn BIP.doc 2019-06-04 13:52:10 Siemiętkowska Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Siemętkowska
Osoba publikująca: Alicja Siemiętkowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 04.03.2019 10:07
Data aktualizacji: 04.06.2019 12:48
Liczba wyświetleń: 1202

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 31.05.2019 09:07 Alicja Siemiętkowska
2 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 26.04.2019 10:10 Alicja Siemiętkowska
3 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 10.04.2019 08:44 Alicja Siemiętkowska
4 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 08.04.2019 10:11 Alicja Siemiętkowska
5 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 02.04.2019 08:33 Alicja Siemiętkowska
6 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 28.03.2019 11:44 Alicja Siemiętkowska
7 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 28.03.2019 11:34 Alicja Siemiętkowska
8 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 15.03.2019 08:54 Alicja Siemiętkowska
9 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 13.03.2019 12:53 Alicja Siemiętkowska
10 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 13.03.2019 12:45 Alicja Siemiętkowska
11 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 04.03.2019 10:11 Alicja Siemiętkowska
12 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 04.03.2019 10:07 Alicja Siemiętkowska