button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-22 10:38:19

Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki


RZP.271.102.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.102.2018.AS
Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej rzp@umelblag.pl.

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 8189ef64-6e2c-4c86-87ee-0aaa6ee89831
Numer ogłoszenia TED: 2019/S 015-030759
Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1) - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 1 lutego 2019 r. - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 7 lutego 2019 r. - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 13 lutego 2019 r. - w załącznikach do pobrania.
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.102.2018.AS załącznik ogł o zam UE 102.pdf 2019-01-22 10:39:09 Siemiętkowska Alicja
SIWZ RZP.271.102.2018.AS załącznik SIWZ 102.doc 2019-01-22 10:40:02 Siemiętkowska Alicja
Wzór umowy - wersja edytowalna załącznik wzór umowy dostawa pomocy 20 12 2018.doc 2019-01-22 10:40:37 Siemiętkowska Alicja
JEDZ RZP.271.102.2018.AS załącznik espd-request.zip 2019-01-22 10:41:04 Siemiętkowska Alicja
klucz publiczny RZP.271.102.2018.AS załącznik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8189ef64-6e2c-4c86-87ee-0aaa6ee89831.asc 2019-01-22 10:41:31 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.102.2018.AS załącznik zmiana 1.pdf 2019-01-30 14:52:49 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.102.2018.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (1) BIP.doc 2019-01-30 14:53:12 Siemiętkowska Alicja
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1) RZP.271.102.2018.AS załącznik ogł zmian (1) 102.PDF 2019-02-01 09:16:18 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia z 01.02.2019 r. RZP.271.102.2018.AS załącznik odp (1) BIP.PDF 2019-02-01 09:40:06 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia z 07.02.2019 r. RZP.271.102.2018.AS załącznik odp (2) 102.PDF 2019-02-07 10:38:55 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia z 07.02.2019 r. RZP.271.102.2018.AS - wersja edytowalna załącznik odp (2) 102.doc 2019-02-07 10:39:36 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia z 13.02.2019 r. RZP.271.102.2018.AS załącznik odp (3) 102.PDF 2019-02-13 09:21:48 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia z 13.02.2019 r. RZP.271.102.2018.AS - wersja edytowalna załącznik odp (3) 102.doc 2019-02-13 09:22:12 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.102.2018.AS załącznik inf z otw 102.PDF 2019-02-27 13:01:38 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.102.2018.AS - wersja edytowalna załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx 2019-02-27 13:09:24 Siemiętkowska Alicja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.102.2018.AS załącznik inf o wyborze BIP.PDF 2019-04-01 12:35:13 Siemiętkowska Alicja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.102.2018.AS - wersja edytowalna załącznik inf o wyb BIP.doc 2019-04-01 12:35:39 Siemiętkowska Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Siemiętkowska
Osoba publikująca: Alicja Siemiętkowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 22.01.2019 09:38
Data aktualizacji: 01.04.2019 11:34
Liczba wyświetleń: 586

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki 27.02.2019 12:00 Alicja Siemiętkowska
2 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki 13.02.2019 08:21 Alicja Siemiętkowska
3 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki 07.02.2019 09:37 Alicja Siemiętkowska
4 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki 01.02.2019 08:39 Alicja Siemiętkowska
5 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki 01.02.2019 08:15 Alicja Siemiętkowska
6 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki 30.01.2019 13:51 Alicja Siemiętkowska
7 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki 22.01.2019 09:38 Alicja Siemiętkowska