button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-16 11:26:03

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.97.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.97.2018.AŁ
Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej rzp@umelblag.pl.

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: b526fa24-3c42-4b89-8348-230585fa95f9
Numer ogłoszenia TED: 2019/S 011-021560
Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w załącznikach do pobrania.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 01.02.2019 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian (1) - w załącznikach do pobrania.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 13.02.2019 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian (2) - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.97.2018.AŁ załącznik ogl o zam 97.pdf 2019-01-16 11:29:08 Łepkowicz Alicja
SIWZ RZP.271.97.2018.AŁ załącznik SIWZ 97 zatw.doc 2019-01-16 11:30:38 Łepkowicz Alicja
wzór Umowy RZP.271.97.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik wzór umowy 97.doc 2019-01-16 11:31:23 Łepkowicz Alicja
JEDZ RZP.271.97.2018.AŁ załącznik JEDZ_97.zip 2019-01-16 11:33:19 Łepkowicz Alicja
klucz publiczny RZP.271.97.2018.AŁ załącznik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b526fa24-3c42-4b89-8348-230585fa95f9.asc 2019-01-16 11:36:00 Łepkowicz Alicja
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ RZP.271.97.2018.AŁ załącznik zal_SIWZ_97.xls 2019-01-16 11:38:24 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.97.2018.AŁ załącznik zmiana (1) 97.pdf 2019-02-01 09:38:21 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.97.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana (1) 97 BIP.doc 2019-02-01 09:38:54 Łepkowicz Alicja
załącznik A. do zmiany treści SIWZ nr 1 RZP.271.97.2018.AŁ załącznik załącznik A..xls 2019-02-01 09:40:06 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (1) RZP.271.97.2018.AŁ załącznik odp (1) 97.pdf 2019-02-01 09:45:14 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (1) RZP.271.97.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (1) 97.doc 2019-02-01 09:45:39 Łepkowicz Alicja
ogłoszenie zmian (1) RZP.271.97.2018.AŁ załącznik ogl zmian 97.pdf 2019-02-05 09:06:40 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.97.2018.AŁ załącznik zmiana (2) 97.pdf 2019-02-13 10:54:19 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.97.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana (2) 97 BIP.doc 2019-02-13 10:54:46 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.97.2018.AŁ załącznik odp (2) 97.pdf 2019-02-13 14:23:39 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.97.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (2) 97.doc 2019-02-13 14:24:08 Łepkowicz Alicja
Tabela nr 5 - wykaz szkód załącznik Tabela nr 5 - wykaz szkód.xls 2019-02-13 14:25:10 Łepkowicz Alicja
ogłoszenie zmian (2) RZP.271.97.2018.AŁ załącznik ogl zmian (2) 97.pdf 2019-02-15 12:05:21 Łepkowicz Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Łepkowicz
Osoba publikująca: Alicja Łepkowicz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 16.01.2019 10:26
Data aktualizacji: 15.02.2019 11:04
Liczba wyświetleń: 201

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności 13.02.2019 13:22 Alicja Łepkowicz
2 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności 13.02.2019 09:53 Alicja Łepkowicz
3 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności 05.02.2019 08:05 Alicja Łepkowicz
4 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności 01.02.2019 08:37 Alicja Łepkowicz
5 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności 16.01.2019 10:26 Alicja Łepkowicz