button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-10-11 09:21:01

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”


RZP.271.61.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

 

Numer: RZP.271.61.2018.AG

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”

 

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – w załącznikach do pobrania.

 

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).

W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:

-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,

-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

-    składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt VII. SIWZ).

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

 

Zmiana treści SIWZ NR 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ (1) udzielone w dniu 07.11.2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie zmian (1) - w załącznikach do pobrania.

 

W związku z  niewłaściwymi logotypami Zamawiający przekazuje następujące załączniki do SIWZ, które muszą być złożone wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego, z właściwymi logotypami: 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz OFERTA,

2) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,

3) ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówieni,

4) ZAŁĄCZNIK NR 6 – OŚWIADCZENIE,

5) ZAŁĄCZNIK NR 7 - Potwierdzenie spełniania podstawowych wymagań technicznych określonych w SIWZ,

6) ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYKAZ DOSTAW,

7) ZAŁĄCZNIK NR 9 – OŚWIADCZENIE,

8) ZALĄCZNIK NR 10 – OŚWIADCZENIE.

Prosimy o wykorzystanie wzorów dokumentów z właściwymi logotypami.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

 

 

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.61.2018.AG załącznik 61-ogl o zam UE.pdf 2018-10-11 09:21:58 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.61.2018.AG wersja edytowalna załącznik 61-ogl o zam UE.doc 2018-10-11 09:22:26 Goszczyńska Aleksandra
SIWZ z załącznikami RZP.271.61.2018.AG załącznik 61-SIWZ zatw.doc 2018-10-11 09:23:14 Goszczyńska Aleksandra
JEDZ RZP.271.61.2018.AG załącznik espd-request JEDZ 61.zip 2018-10-11 09:45:20 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 1 RZP.271.61.2018.AG załącznik 61 zm tr siwz nr (1).pdf 2018-11-07 10:05:23 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 1 RZP.271.61.2018.AG wersja edytowalna załącznik 61 zm tr siwz nr (1).docx 2018-11-07 10:05:46 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytania i wyjaśnienia treści siwz (1) RZP.271.61.2018.AG załącznik 61 pyt,wyjas(1) BIP.pdf 2018-11-07 10:06:57 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytania i wyjaśnienia treści siwz (1) RZP.271.61.2018.AG wersja edytowalna załącznik 61 pyt,wyjas(1) BIP.doc 2018-11-07 10:07:16 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie zmian (1) RZP.271.61.2018.AG załącznik 61 ogl o zm(1)-sprost UE.pdf 2018-11-09 12:10:44 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie zmian (1) RZP.271.61.2018.AG wersja edytowalna załącznik 61 ogl o zm(1)-sprost UE.doc 2018-11-09 12:11:16 Goszczyńska Aleksandra
Załączniki NR: 1,4,5,6,7,8,9,10 do SIWZ RZP.271.61.2018.AG z właściwymi logotypami załącznik 61-zalacz z wlasciw logo.doc 2018-11-09 12:20:08 Goszczyńska Aleksandra
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.61.2018.AG załącznik 61.infor.z.otw.of.bip.pdf 2018-11-23 11:24:21 Goszczyńska Aleksandra
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.61.2018.AG wersja edytowalna załącznik 61.infor.z.otw.of.bip.docx 2018-11-23 11:24:44 Goszczyńska Aleksandra

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Goszczyńska
Osoba publikująca: Aleksandra Goszczyńska
Data wytworzenia: 11/10/2018
Data publikacji: 11.10.2018 09:21
Data aktualizacji: 23.11.2018 11:20
Liczba wyświetleń: 195

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II” 09.11.2018 12:16 Aleksandra Goszczyńska
2 Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II” 09.11.2018 12:08 Aleksandra Goszczyńska
3 Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II” 07.11.2018 10:03 Aleksandra Goszczyńska
4 Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II” 11.10.2018 09:21 Aleksandra Goszczyńska