button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-10-11 09:21:01

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”


RZP.271.61.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

 

Numer: RZP.271.61.2018.AG

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”

 

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – w załącznikach do pobrania.

 

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).

W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:

-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,

-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

-    składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt VII. SIWZ).

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.61.2018.AG załącznik 61-ogl o zam UE.pdf 2018-10-11 09:21:58 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.61.2018.AG wersja edytowalna załącznik 61-ogl o zam UE.doc 2018-10-11 09:22:26 Goszczyńska Aleksandra
SIWZ z załącznikami RZP.271.61.2018.AG załącznik 61-SIWZ zatw.doc 2018-10-11 09:23:14 Goszczyńska Aleksandra
JEDZ RZP.271.61.2018.AG załącznik espd-request JEDZ 61.zip 2018-10-11 09:45:20 Goszczyńska Aleksandra

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Goszczyńska
Osoba publikująca: Aleksandra Goszczyńska
Data wytworzenia: 11/10/2018
Data publikacji: 11.10.2018 09:21
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 55

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował