button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-10-09 09:55:57

Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N” Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2” Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5”


RZP.271.85.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

 

Numer: RZP.271.85.2018.AŁ

Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N”
Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2”
Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5”

 

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ (wzory Umów wraz z załącznikami) dostępny jest pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_SIWZ_85.zip

 

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).

W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:

-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,

-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

-    składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt VII. SIWZ).

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 - w załącznikach do pobrania.
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian (3)- w załącznikach do pobrania.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogl o zam RZP.271.85.2018.AŁ załącznik ogl o zam 85.pdf 2018-10-09 09:59:03 Łepkowicz Alicja
ogl o zam RZP.271.85.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 85.doc 2018-10-09 09:59:22 Łepkowicz Alicja
SIWZ RZP.271.85.2018.AŁ załącznik SIWZ 85 zatw.doc 2018-10-09 10:00:27 Łepkowicz Alicja
JEDZ RZP.271.85.2018.AŁ załącznik JEDZ_85.zip 2018-10-09 10:00:51 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.85.2018.AŁ załącznik zmiana 85.pdf 2018-10-15 08:37:00 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.85.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana 85.doc 2018-10-15 08:37:21 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.85.2018.AŁ załącznik zmiana (2) 85.pdf 2018-10-17 09:30:44 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.85.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana (2) 85.doc 2018-10-17 09:31:03 Łepkowicz Alicja
ogl zmian RZP.271.85.2018.AŁ załącznik ogl zmian 85.pdf 2018-10-18 10:10:26 Łepkowicz Alicja
ogl zmian (3) RZP.271.85.2018.AŁ załącznik ogl zmian (3) 85.pdf 2018-10-24 10:21:53 Łepkowicz Alicja
ogl zmian (3) RZP.271.85.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl zmian (3) 85.doc 2018-10-24 10:23:53 Łepkowicz Alicja
inf z otw RZP.271.85.2018.AŁ załącznik inf z otw 85.pdf 2018-11-19 13:34:00 Łepkowicz Alicja
inf z otw RZP.271.85.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik inf z otw 85.doc 2018-11-19 13:34:18 Łepkowicz Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Łepkowicz
Osoba publikująca: Alicja Łepkowicz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.10.2018 09:55
Data aktualizacji: 19.11.2018 13:33
Liczba wyświetleń: 310

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N” Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2” Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5” 24.10.2018 10:21 Alicja Łepkowicz
2 Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N” Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2” Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5” 18.10.2018 10:06 Alicja Łepkowicz
3 Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N” Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2” Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5” 17.10.2018 09:30 Alicja Łepkowicz
4 Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N” Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2” Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5” 15.10.2018 08:35 Alicja Łepkowicz
5 Część I: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor N” Część II: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 2” Część III: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor nr 5” 09.10.2018 09:55 Alicja Łepkowicz