button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-08-07 12:00:23

„Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5.”


RZP.271.60.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.60.2018.AS

„Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5.”

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ZAŁACZNIKAMI od NR 1 do NR 9 - w załącznikach do pobrania.
ZAŁĄCZNIK NR 10 dostępny jest pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_10_SIWZ_60.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - w załącznikach do pobrania.
Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.60.2018.AS załącznik ogl o zam 60.PDF 2018-08-07 12:01:12 Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.60.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogł o zam 60.doc 2018-08-07 12:01:54 Siemiętkowska Alicja
SIWZ RZP.271.60.2018.AS załącznik SIWZ 60.doc 2018-08-07 12:02:18 Siemiętkowska Alicja
Wzór umowy - wersja edytowalna załącznik 1-UMOWA - wzór 2 po komisji.doc 2018-08-07 12:07:02 Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia RZP.271.60.2018.AS załącznik ogł o zm (1).pdf 2018-08-21 14:48:09 Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia RZP.271.60.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogl o zm (1).doc 2018-08-21 14:48:25 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.60.2018.AS załącznik zmiana 1.pdf 2018-08-21 14:49:25 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.60.2018.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (1) BIP.doc 2018-08-21 14:49:42 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.60.2018.AS załącznik Inf. z otw 60.PDF 2018-08-30 11:08:01 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.60.2018.AS - wersja edytowalna załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx 2018-08-30 11:08:18 Siemiętkowska Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Siemiętkowska
Osoba publikująca: Alicja Siemiętkowska
Data wytworzenia: 07.08.2018 r.
Data publikacji: 07.08.2018 12:00
Data aktualizacji: 30.08.2018 11:07
Liczba wyświetleń: 345

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5.” 21.08.2018 14:47 Alicja Siemiętkowska
2 „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5.” 07.08.2018 12:00 Alicja Siemiętkowska