button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-07-21 11:21:40

Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


RZP.271.35.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.35.2018.AS

Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.
JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:
-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,
-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
-    składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt VII. SIWZ).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.
Wzory umów w wersji edytowalnej dostępne są pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/wzory_umow_35.zip

Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 20.08.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 2 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian (2) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 07.09.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian (3) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 18.09.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian (4) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

UWAGA!
Od dnia 1 października 2018 r.
wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138

Ogłoszenie zmian (5) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Informacja o unieważnieniu postępowania w Częsci 1. zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej ofery w Części 2. zamówienia - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogł o zam RZP.271.35.2018.AS załącznik ogl o zam 35.pdf 2018-07-21 11:23:54 Dudzik Agnieszka
ogł o zam RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 35.doc 2018-07-21 11:24:28 Dudzik Agnieszka
SIWZ RZP.271.35.2018.AS załącznik SIWZ 35.doc 2018-07-21 11:26:26 Dudzik Agnieszka
JEDZ 35 załącznik JEDZ35.zip 2018-07-21 11:29:27 Dudzik Agnieszka
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.35.2018.AS załącznik zmiana 1.pdf 2018-08-20 13:22:16 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (1) BIP.doc 2018-08-20 13:22:34 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia SIWZ z 20.08.2018 r. RZP.271.35.2018.AS załącznik Treść zapytań i wyjaśnienia SIWZ.pdf 2018-08-20 13:29:11 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia SIWZ z 20.08.2018 r. RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik Treść zapytań i wyjaśnienia SIWZ.doc 2018-08-20 13:30:28 Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie zmian RZP.271.35.2018.AS załącznik ogł o zm (1) 35.pdf 2018-08-23 11:09:04 Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie zmian RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogl zm UE 35.doc 2018-08-23 11:09:46 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.35.2018.AS załącznik zmiana (2) BIP.pdf 2018-08-29 08:05:25 Łepkowicz Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (2) BIP.doc 2018-08-29 08:05:49 Łepkowicz Alicja
Ogłoszenie zmian (2) RZP.271.35.2018.AS załącznik ogl zm (2) UE 35.pdf 2018-08-30 09:22:37 Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie zmian (2) RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogl zm (2) UE 35.doc 2018-08-30 09:22:54 Siemiętkowska Alicja
zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.35.2018.AS załącznik zmiana (3) 35.pdf 2018-09-07 13:21:55 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.35.2018.AS załącznik odp (2) 35.pdf 2018-09-07 13:24:07 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (3) 35.doc 2018-09-07 13:26:34 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik odp (2) 35.doc 2018-09-07 13:27:08 Łepkowicz Alicja
ogl zmian UE (3) 35 załącznik ogl zm UE (3) 35.pdf 2018-09-12 08:35:09 Łepkowicz Alicja
ogl zmian UE (3) 35 - wersja edytowalna załącznik ogl zm UE (3) 35.doc 2018-09-12 08:39:34 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 4 RZP.271.35.2018.AS załącznik zmiana (4) 35.pdf 2018-09-18 08:50:38 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 4 RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (4) 35.doc 2018-09-18 08:50:59 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (3) RZP.271.35.2018.AS załącznik odp (3) 35.pdf 2018-09-18 08:51:52 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (3) RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik odp (3) 35.doc 2018-09-18 08:52:19 Łepkowicz Alicja
ogl zmian UE (4) RZP.271.35.2018.AS załącznik ogl zmian (4) 35.pdf 2018-09-20 09:06:13 Łepkowicz Alicja
ogl zmian UE (4) RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogl zm UE (4) 35.doc 2018-09-20 09:06:36 Łepkowicz Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 5 RZP.271.35.2018.AS załącznik zmiana 5.PDF 2018-10-03 12:47:59 Siemiętkowska Alicja
Zmiana treści SIWZ nr 5 RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik zmiana (5) 35.doc 2018-10-03 12:49:01 Siemiętkowska Alicja
ogl zmian UE (5) RZP.271.35.2018.AS załącznik Ogł zmian 5.PDF 2018-10-05 09:26:15 Dudzik Agnieszka
ogl zmian UE (5) RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogl zm UE (5) 35.doc 2018-10-05 09:26:32 Dudzik Agnieszka
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.35.2018.AS załącznik inf z otw 35.PDF 2018-10-22 14:15:50 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik inf z otw ofert 35.docx 2018-10-22 14:16:14 Siemiętkowska Alicja
Informacja o unieważnieniu postępowania i wyborze oferty RZP.271.35.2018.AS załącznik inf o unieważ i wyborze BIP.PDF 2018-11-23 12:23:40 Siemiętkowska Alicja
Informacja o unieważnieniu postępowania i wyborze oferty RZP.271.35.2018.AS - wersja edytowalna załącznik unieważnienie i wybór BIP.doc 2018-11-23 12:24:29 Siemiętkowska Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Siemiętkowska
Osoba publikująca: Agnieszka Dudzik
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.07.2018 11:21
Data aktualizacji: 23.11.2018 12:22
Liczba wyświetleń: 850

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 22.10.2018 14:13 Alicja Siemiętkowska
2 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 05.10.2018 09:25 Agnieszka Dudzik
3 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 03.10.2018 12:47 Alicja Siemiętkowska
4 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 03.10.2018 11:12 Alicja Siemiętkowska
5 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 20.09.2018 09:04 Alicja Łepkowicz
6 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 18.09.2018 08:50 Alicja Łepkowicz
7 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 12.09.2018 08:32 Alicja Łepkowicz
8 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 07.09.2018 13:21 Alicja Łepkowicz
9 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 30.08.2018 09:22 Alicja Siemiętkowska
10 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 29.08.2018 08:04 Alicja Łepkowicz
11 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 23.08.2018 11:08 Alicja Siemiętkowska
12 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 20.08.2018 13:28 Alicja Siemiętkowska
13 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 20.08.2018 13:21 Alicja Siemiętkowska
14 Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 21.07.2018 11:31 Agnieszka Dudzik
15 RZP.271.35.2018.AS 21.07.2018 11:21 Agnieszka Dudzik